Shenzhen Prima Industry Co., Ltd.

Build Your Dream House

Staircase
Nhà bếp Tủ
Cửa Sổ
Doors
2.847,00 US$ - 3.152,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
45,00 US$ - 70,00 US$/Mét vuông
50 Mét vuông(Min. Order)
121,00 US$ - 158,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
187,00 US$ - 203,00 US$/Bộ
3.0 Bộ(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

3.658,00 US$ - 3.962,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.